Mou-te pel Parkinson

Vídeo per a l’Associació Catalana per al Parkinson.

Client: Paidos – Pim Pam Pum | Agència: Room | Productora: Room | Juny 2015

Vídeo crida a la participació a la jornada per al Parkinson.

Altres projectes