El Consorci de Viles Termals de Catalunya ens va encarregar la creativitat i producció de l’anunci de llençament de ‘Catalunya Termal’ que presentava l’oferta turística de salut i benestar de les vuit viles termals de Catalunya.

Agència i productora: Room