Imatge corporativa per Alcorídea, una empresa d’enginyeria preocupada pel medi ambient i les energies renovables.