Identitat corporativa

Imatge corporativa per Alcorídea, una empresa d’enginyeria preocupada pel medio ambiente i les energías renovables.