MiniBatt

A Room vam realitzar els vídeos de presentació de la gamma Wireless de MiniBatt per al Mobile World Congress de Barcelona.